کلیدواژه‌ها = پالینومورف
تعداد مقالات: 2
2. بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

مرتضی طبائی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبدالمجید رشیدی