نویسنده = دکتر عبدالحسین فرقانی
تعداد مقالات: 3
2. توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن (قسمت سوم)

دوره 3، شماره 0، پاییز 1351

سیروس زرعیان؛ دکتر عبدالحسین فرقانی؛ مهندس هاشم فیاض


3. توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن

دوره 4، شماره 0، زمستان 1350

دکتر سیروس زرعیان؛ دکتر عبدالحسین فرقانی؛ مهندس هاشم فیاض