نویسنده = باقر یخچالی
تعداد مقالات: 3
1. کلونینگ اپرون گوگردزدایی مسیرs4 در سودوموناس

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

شمیم نقدی؛ جمشید راهب؛ باقر یخچالی؛ الهام آقائی¬مقدم


2. مقایسه اثرات هورمون rhGM-CSF ایرانی و تجاری بر روی تکثیر سلولهای دودمان HL-60 و U937

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

هانیه جعفری؛ بهروزشاهسون بهبودی؛ عبدالخالق دیزجی؛ باقر یخچالی


3. بررسی اثرات نایسین و نیتریت علیه لیستریامونوسایتوجنز

3و4، شماره 0، زمستان 1366

باقر یخچالی؛ دکتر منوچهر شهامت؛ دکتر فریدون ملک زاده