نویسنده = بهروز شاهسون بهبودی
بررسی تغییرات درون سلولی برگ توتون در هنگام آلودگی سیستمیک ویروس ‎‎‎Y سیب زمینی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1385

بهروز شاهسون بهبودی؛ سعید رضایی؛ فرشاد رخشندرو


بررسی اثر کادمیوم بر روی رشد و مورفولوژی ریشه‌های زعفران

دوره 1، شماره 0، بهمن 1380

مریم استادشریف؛ عزت‌اله کیهانی؛ بهروز شاهسون بهبودی؛ داریوش مینایی تهرانی