نویسنده = صدرالدین امینی
تعداد مقالات: 2
1. پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی شمال غرب مشکین شهر

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

صدرالدین امینی؛ لیلا شیدایی