نویسنده = فرامرز طوطی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجربی تأثیر pH قلیایی بر دگرسانی گرمابی خاکسترهای آتشفشانی دماوند

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

فاطمه نریمانی؛ فرامرز طوطی؛ علیرضا بدیعی؛ محمد علی برقی


2. دگرگونی تدفینی توف‌های سبز ائوسن در منطقه شمال تفرش

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

فرامرز طوطی؛ رضوانه جمالی آشتیانی؛ جمشید حسن زاده


3. تغییر فازکلینوپتیلولیت طبیعی به آنالسیم در حضور محلول های قلیایی

دوره 33، شماره 5، تابستان 1387

فرامرز طوطی؛ محمد خرامش؛ علیرضا بدیعی؛ محمد علی برقی