کلیدواژه‌ها = سازند قم
تعداد مقالات: 4
2. تعیین پارامترهای پتروفیزیکی سنگ مخزن در میدان سراجه قم

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

بهمن بهلولی؛ روح اله حق زاده؛ علی حسنی


4. میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند قم در تاقدیس البرز، حوضة قم، ایران مرکزی

دوره 2، شماره 0، زمستان 1379

محمد رضا رضایی؛ جواد هنرمند؛ رسول اخروی