کلیدواژه‌ها = چینه نگاری سکانسی
تعداد مقالات: 2
1. چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

محمود شرفی؛ محمود عاشوری؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ مهدی نجفی


2. تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

محبوبی ، اسداله؛ موسوی حرمی ، رضا؛ نجفی، مهدی؛ یحیی شیبانی، وصال