نویسنده = محمد محجل
رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران

دوره 34، شماره 4، شهریور 1387

علی یارمحمدی؛ ابراهیم راستاد؛ محمد محجل؛ محمدجواد شمسا


دگرشکلی در تکتونیت های شمال باختر خوی

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387

حسین عزیزی؛ محمد محجل


گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی

دوره 1، شماره 0، تیر 1380

حسین عزیزی؛ حسین معین‌وزیری‌؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل