نویسنده = بهزاد مهرابی
تعداد مقالات: 3
3. ماگماتیسم الیگوسن در زون تراست زاگرس (محور صحنه- مریوان): دور دوم فرورانش نئوتتیس در پالئوژن

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

حسین معین‌وزیری؛ حسین عزیزی؛ بهزاد مهرابی؛ فاروق ایزدی