کلیدواژه‌ها = آمونیت
تعداد مقالات: 3
3. چینه‌شناسی و فون آمونیتی سازند چمن‌بید در شرق حوضه رسوبی کپه داغ

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

مریم معتمد الشریعتی؛ کاظم سید امامی؛ علی اصغرآریایی