کلیدواژه‌ها = کرتاسه
تعداد مقالات: 3
1. رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

علی یارمحمدی؛ ابراهیم راستاد؛ محمد محجل؛ محمدجواد شمسا


2. مجموعه ماکروفسیل‌های کرتاسه میانی در غرب ناحیه کرمان

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ اعظم ماهانی‌پور؛ احمد عرب


3. بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

مرتضی طبائی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبدالمجید رشیدی