کلیدواژه‌ها = سازند پابده
تعداد مقالات: 3
2. ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ زهره آتش‌مرد؛ عبدالرضا مقدسی


3. ژئوشیمی نفت و مدلسازی حرارتی سازند پابده در دزفول فروافتاده

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

Kamali M.R؛ Fathi Mobarakabad A؛ Mohsenian E.؛ محمدرضا کمالی؛ افشین فتحی مبارک آباد؛ الهام محسنیان