کلیدواژه‌ها = البرز
تعداد مقالات: 4
1. برآورد نرخ گشتاور به روش زمین شناسی در البرز مرکزی

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی


2. توده نفوذی شوشونیتی نسای پایین، شاهدی بر ماگماتیسم بعد از ائوسن در البرز مرکزی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

پریسکه حسینی؛ علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان


4. ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان‌ـ‌گرگان

دوره 1، شماره 0، تابستان 1382

سهراب شهریاری؛ رضا موسوی حرمی؛ بهنام رحیمی