کلیدواژه‌ها = فرورانش
ژئوشیمی و پتروژنز توالی پوسته‌ای مجموعه افیولیتی خبر- مروست، شمال‌باختری شهربابک

دوره 36، شماره 1، دی 1389

اعظم سلطان محمدی؛ مرتضی خلعت بری جعفری؛ محمد رهگشای


پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه شمال سنندج

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388

حسین عزیزی؛ حسین معین وزیری


پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388

علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ حسن میرنژاد


ماگماتیسم الیگوسن در زون تراست زاگرس (محور صحنه- مریوان): دور دوم فرورانش نئوتتیس در پالئوژن

دوره 34، شماره 4، شهریور 1387

حسین معین‌وزیری؛ حسین عزیزی؛ بهزاد مهرابی؛ فاروق ایزدی