کلیدواژه‌ها = فرورانش
تعداد مقالات: 5
1. ژئوشیمی و پتروژنز توالی پوسته‌ای مجموعه افیولیتی خبر- مروست، شمال‌باختری شهربابک

دوره 36، شماره 1، زمستان 1389

اعظم سلطان محمدی؛ مرتضی خلعت بری جعفری؛ محمد رهگشای


2. توده نفوذی شوشونیتی نسای پایین، شاهدی بر ماگماتیسم بعد از ائوسن در البرز مرکزی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

پریسکه حسینی؛ علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان


3. پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه شمال سنندج

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

حسین عزیزی؛ حسین معین وزیری


4. پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ حسن میرنژاد


5. ماگماتیسم الیگوسن در زون تراست زاگرس (محور صحنه- مریوان): دور دوم فرورانش نئوتتیس در پالئوژن

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

حسین معین‌وزیری؛ حسین عزیزی؛ بهزاد مهرابی؛ فاروق ایزدی