کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ نفوذی اوچ‌پلنگ (شمال خاور کاشمر)

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388

داریوش اسماعیلی؛ محمدرضا رازقی