دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1330، بهمن 1382 
جداسازی و بهینه‌سازی میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین

محمدرضا بختیاری؛ فرزانه عزیرمحسنی؛ افسانه رجبی؛ پونه خلیل‌زاده؛ سعید میردامادی؛ مسعود فلاح پور؛ مهران کیانی‌راد


بررسی تأثیرات طیف نوری UVB برروی قارچهای درماتوفیت

پیام بهزادی؛ ساسان رضایی؛ محمدرضا خرمی‌زاده؛ الهام بهزادی؛ مسعود امامی