نویسنده = داریوش اسماعیلی
تعداد مقالات: 14
1. کاربرد محور نوری کوارتز در تعیین شرایط دگرشکلی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

مهدی رضایی کهخایی؛ علی کنعانیان؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی


3. پتروژنز گرانیتوئیدهای پرآلومین شیرکوه (جنوب غرب یزد)

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

مریم شیبی؛ داریوش اسماعیلی


4. بررسی شرایط تشکیل کلینتونیت در هاله دگرگونی توده‌نفوذی حسن‌آباد (جنوب‌غرب یزد)

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

سمیرا زندی‌فر؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ محمد‌علی برقی؛ داریوش اسماعیلی


5. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ نفوذی اوچ‌پلنگ (شمال خاور کاشمر)

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

داریوش اسماعیلی؛ محمدرضا رازقی


6. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی


7. پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

حسین رحیم‌پوربناب؛ داریوش اسماعیلی


8. شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

علی کنعانیان؛ مهدی رضائی کهخائی؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی


10. شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران)

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

علی کنعانیان؛ مژگان صلواتی؛ داریوش اسماعیلی؛ عباس آسیابانها


11. نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران(

دوره 1، شماره 0، تابستان 1382

داریوش اسماعیلی؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ لیث مدحج


13. ماگماتیسم وندین در منطقه انجیراوند؛ شمال شرق اردکان یزد

دوره 2، شماره 0، زمستان 1379

علی درویش‌زاده؛ داریوش اسماعیلی؛ علی کنعانیان


14. پتروگرافی و پتروژنزگرانیت دوران

دوره 1، شماره 0، تابستان 1375

محمد ولی زاده؛ داریوش اسماعیلی