کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 21
3. مطالعه پترولوژی، ژئوشیمیایی و ژنز فیروزه باغو-دامغان

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

ساسان لیاقت؛ وحیده شیخی؛ محسن نجاران


6. پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

حسین رحیم‌پوربناب؛ داریوش اسماعیلی


7. تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

میثم همتی‌نسب؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ بهروز درویش‌زاده


8. بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

ابراهیم قاسمی نژاد؛ بهروز درویش‌زاده؛ شمشاد قورچایی


11. بررسی کرم‌های انگلی گونه‌هایی از وزغ‌ها و قورباغه‌ها (Anura: Bufonidae, Ranidae)

دوره 33، شماره 1، تابستان 1387

نسرین مشائی؛ محمد بلوچ؛ ایرج مؤبدی


12. مجموعه ماکروفسیل‌های کرتاسه میانی در غرب ناحیه کرمان

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ اعظم ماهانی‌پور؛ احمد عرب


13. بررسی نحوه جایگزینی توده کوارتز دیوریتی سلفچگان بر اساس شواهد صحرایی و پتروگرافی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

علی کنعانیان؛ محبوبه نظری وانانی؛ محسن الیاسی


16. منشاء نهشته‌های تبخیری پتاس‌دار میوسن در شمال حوضه کویر بزرگ، جنوب سمنان

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

حسین رحیم‌پور بناب؛ زینب شریعتی‌نیا


21. ماگماتیسم وندین در منطقه انجیراوند؛ شمال شرق اردکان یزد

دوره 2، شماره 0، زمستان 1379

علی درویش‌زاده؛ داریوش اسماعیلی؛ علی کنعانیان