کلیدواژه‌ها = ایران
مطالعه پترولوژی، ژئوشیمیایی و ژنز فیروزه باغو-دامغان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388

ساسان لیاقت؛ وحیده شیخی؛ محسن نجاران


بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387

ابراهیم قاسمی نژاد؛ بهروز درویش‌زاده؛ شمشاد قورچایی


پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387

حسین رحیم‌پوربناب؛ داریوش اسماعیلی


تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک

دوره 34، شماره 4، شهریور 1387

میثم همتی‌نسب؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ بهروز درویش‌زاده


بررسی نحوه جایگزینی توده کوارتز دیوریتی سلفچگان بر اساس شواهد صحرایی و پتروگرافی

دوره 32، شماره 1، مرداد 1385

علی کنعانیان؛ محبوبه نظری وانانی؛ محسن الیاسی


مجموعه ماکروفسیل‌های کرتاسه میانی در غرب ناحیه کرمان

دوره 32، شماره 1، مرداد 1385

محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ اعظم ماهانی‌پور؛ احمد عرب


ماگماتیسم وندین در منطقه انجیراوند؛ شمال شرق اردکان یزد

دوره 2، شماره 0، بهمن 1379

علی درویش‌زاده؛ داریوش اسماعیلی؛ علی کنعانیان